Rising Zan

← kuoushi

This samurai gunman can't be stopped, because he's a samurai and he's got a gun. No, not Musashi Gundoh.

Rising Zan #05
Posted on July 4, 2013
0 views
Rising Zan #04
Posted on July 3, 2013
0 views
Rising Zan #03
Posted on June 26, 2013
0 views
Rising Zan #02
Posted on June 20, 2013
0 views
Rising Zan #01
Posted on June 19, 2013
0 views